6.7 პრაქტიკული რჩევები

გარდა ამისა, მაღალი მოაზროვნე ეთიკური პრინციპები, არსებობს პრაქტიკული საკითხები კვლევის ეთიკის.

გარდა ამისა, ეთიკური პრინციპები და ფარგლებში ამ თავში აღწერილი, ასევე მინდა შესთავაზოს სამი პრაქტიკული რჩევა საფუძველზე ჩემი პირადი გამოცდილება ჩატარების, განხილვის, და მსჯელობენ სოციალური კვლევის ციფრული ასაკი.