6.7 Petua praktikal

Selain prinsip etika yang tinggi yang berfikiran, terdapat isu-isu praktikal dalam etika penyelidikan.

Selain daripada prinsip etika dan rangka kerja yang diterangkan dalam bab ini, saya juga ingin menawarkan tiga tips praktikal berdasarkan pengalaman peribadi saya menjalankan, mengkaji semula, dan membincangkan penyelidikan sosial dalam era digital.