6.7 Praktikal nga tips

Gawas pa sa mga high-hunahuna ethical nga mga baruganan, adunay praktikal nga mga isyu diha sa maayong pamatasan research.

Dugang pa sa mga ethical nga mga baruganan ug mga bayanan nga gihulagway dinhi niini nga kapitulo, ako usab nga sa paghalad sa tulo ka praktikal nga mga tips base sa akong personal nga kasinatian sa pagpahigayon, sa pagsusi, ug sa paghisgot sa social research sa digital edad.