6.7 טיפים מעשיים

בנוסף לעקרונות אתיים גבוהים אופקים, ישנן סוגיות מעשיות באתיקה במחקר.

בנוסף לעקרונות האתיים והמסגרות המתוארים בפרק זה, הייתי רוצה גם להציע שלוש עצות מעשיות על סמך הניסיון האישי שלי ניצוח, סוקר, ודן מחקר חברתי בעידן הדיגיטלי.