6.7 Pratik ipuçları

Alicenap etik ilkelere ek olarak, araştırma etiği pratik sorunlar vardır.

etik ilkeler ve bu bölümde açıklanan çerçeveler ek olarak, ben de benim kişisel deneyim, iletken gözden ve dijital çağda sosyal araştırmalar tartışmaya dayalı üç pratik ipuçları sunmak istiyoruz.