6.7 Consells pràctics

A més dels principis ètics magnànims, hi ha qüestions pràctiques en ètica de la investigació.

A més dels principis ètics i els marcs descrits en aquest capítol, també m'agradaria oferir tres consells pràctics basats en la meva experiència personal la realització, revisió i discussió de la investigació social en l'era digital.