6.7 Tswv yim tswv yim

Nyob rau hauv tas li ntawd mus rau high-minded homthawj, muaj tswv yim teeb meem nyob rau hauv kev tshawb fawb ethics.

Nyob rau hauv tas li ntawd mus rau lub koom tej ntsiab cai thiab coj tau piav nyob rau hauv tshooj no, kuv xav kuj xav kom muaj peb cov tswv yim tswv yim raws li kuv tus kheej kev tsim, saib, thiab tham txog kev tshawb fawb nyob rau hauv lub digital muaj hnub nyoog.