6.7 Πρακτικές συμβουλές

Εκτός από την υψηλή-minded ηθικές αρχές, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα στον τομέα της έρευνας ηθική.

Εκτός από τις ηθικές αρχές και τα πλαίσια που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, θα ήθελα επίσης να προσφέρει τρεις πρακτικές συμβουλές με βάση την προσωπική μου εμπειρία διεξαγωγή, την αναθεώρηση, και συζητώντας κοινωνική έρευνα στην ψηφιακή εποχή.