6.7 Практически съвети

В допълнение към възвишени етични принципи, има практически въпроси в етика на научните изследвания.

В допълнение към етичните принципи и рамки, описани в тази глава, бих искал също така да предложи три практически съвети на базата на моя личен опит провеждане, преглед и обсъждане на социални изследвания в дигиталната епоха.