6.7 Praktiska tips

Förutom höga sinnade etiska principer, det finns praktiska frågor i forskningsetik.

Utöver de etiska principer och ramar som beskrivs i detta kapitel, skulle jag också vilja erbjuda tre praktiska tips utifrån min personliga erfarenhet att genomföra, granska och diskutera social forskning i den digitala tidsåldern.