6.7 Praktické tipy

Okrem vznešených etických princípov, existujú praktické problémy v oblasti výskumu etiky.

Okrem etických zásad a rámcov opísaných v tejto kapitole by som tiež rád ponúkajú tri praktické rady založené na mojej osobnej skúsenosti vedenia, kontrole a diskutovať o sociálny výskum v digitálnom veku.