6.7 практик зөвлөмж

Өндөр сэтгэлгээтэй ёс зүйн зарчмыг гадна, судалгааны ёс зүйн практик асуудлууд байдаг.

ёс зүйн зарчим, энэ бүлэгт дурдсан хүрээний гадна, Би бас хувийн туршлага, явуулах, хянах, дижитал нас, нийгмийн судалгаа хэлэлцэж дээр суурилсан гурван практик зөвлөмжийг санал болгож байна хүсч байна.