6.2 Tres exemples

La investigació social en edat digital implicarà situacions en què persones raonables i ben intencionades no estaran d'acord amb l'ètica.

Per mantenir les coses en concret, començaré amb tres exemples d'estudis d'edat digital que han generat una controvèrsia ètica. He seleccionat aquests estudis particulars per dos motius. En primer lloc, no hi ha respostes fàcils sobre cap d'elles. És a dir, persones raonables i ben sensibles que no estan d'acord sobre si aquests estudis haurien d'haver passat i quins canvis podrien millorar-los. En segon lloc, aquests estudis incorporen molts dels principis, marcs i àmbits de tensió que seguiran més endavant en el capítol.