6.2 Tiga contoh

Penyelidikan sosial usia digital akan melibatkan situasi di mana orang yang munasabah, baik bermakna tidak akan bersetuju dengan etika.

Untuk memastikan perkara konkrit, saya akan mulakan dengan tiga contoh kajian digital-umur yang telah menghasilkan kontroversi etika. Saya telah memilih kajian-kajian khusus ini untuk dua sebab. Pertama, tidak ada jawapan mudah tentang mana-mana. Iaitu, munasabah, orang yang bererti dengan baik tidak bersetuju sama ada kajian ini sepatutnya berlaku dan perubahan apa yang boleh membaikinya. Kedua, kajian ini merangkumi banyak prinsip, kerangka, dan bidang ketegangan yang akan diikuti kemudian dalam bab ini.