6.2 Trīs piemēri

Cilvēku vecuma sociālajos pētījumos tiks iesaistītas situācijas, kad saprātīgi, labi saprotami cilvēki nespēs vienoties par ētiku.

Lai turpinātu konkrētus jautājumus, es sākšu ar trim piemēriem digitālā vecuma pētījumos, kas radījuši ētiskas domstarpības. Es izvēlējos šos konkrētos pētījumus divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, nevienai no tām nav vieglu atbildi. Tas ir, saprātīgi, labi saprotami cilvēki nepiekrīt, vai šajos pētījumos vajadzēja notikt un kādas izmaiņas varētu tos uzlabot. Otrkārt, šie pētījumi ietver daudzus principus, ietvarus un saspīlējuma jomas, kas notiks vēlāk nodaļā.