6.2 Uch misollar

Raqamli yoshdagi ijtimoiy tadqiqotlar axloqiy jihatdan oqilona va yaxshi ma'noga ega kishilarning roziligini olishlari mumkin.

Ma'lum narsalarni saqlash uchun axloqiy bahs-munozaralarni yaratgan raqamli yoshdagi tadqiqotlarning uchta misolidan boshlayman. Men ushbu ikkita sababga ko'ra bu ishlarni tanladim. Birinchidan, ularning hech biri haqida oson javob yo'q. Ya'ni, yaxshi va mazmunli odamlar ushbu tadqiqotlar amalga oshirilishi kerakmi yoki qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkinligi haqida kelishmovchiliklar. Ikkinchidan, bu ishlar ushbu bobda kelgusida keladigan ko'plab printsiplar, ramkalar va keskinlik sohalarini qamrab oladi.