6.2 ตัวอย่างที่สาม

การวิจัยทางสังคมยุคดิจิทัลจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คนที่มีเหตุผลและมีความหมายจะไม่เห็นด้วยกับจริยธรรม

เพื่อให้สิ่งที่เป็นรูปธรรมฉันจะเริ่มต้นด้วยตัวอย่างสามตัวอย่างของการศึกษาเกี่ยวกับยุคดิจิทัลที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงทางจริยธรรม ฉันได้เลือกการศึกษาเฉพาะเรื่องเหล่านี้ด้วยเหตุผลสองประการ อันดับแรกไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับพวกเขา นั่นคือเหตุผลคนที่มีความหมายไม่เห็นด้วยกับการศึกษาเหล่านี้ควรเกิดขึ้นหรือไม่และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอาจปรับปรุงได้ ประการที่สองการศึกษาเหล่านี้จะรวบรวมหลักการกรอบและขอบเขตความตึงเครียดที่จะเกิดขึ้นในบทนี้