6.2 Tliet eżempji

Ir-riċerka soċjali fl-età diġitali tinvolvi sitwazzjonijiet fejn persuni raġonevoli u ta 'tifsira tajba ma jkunux jaqblu dwar l-etika.

Biex iżżomm affarijiet konkreti, nibda bi tliet eżempji ta 'studji ta' età diġitali li ġġeneraw kontroversja etika. Għażilt dawn l-istudji partikolari għal żewġ raġunijiet. L-ewwelnett, m'hemmx tweġibiet faċli dwar xi wieħed minnhom. Jiġifieri, persuni raġonevoli u ta 'tifsira tajba ma jaqblux dwar jekk dawn l-istudji kellhomx jiġru u x'tibdiliet jistgħu jtejjbuhom. It-tieni, dawn l-istudji jinkorporaw ħafna mill-prinċipji, oqfsa u oqsma ta 'tensjoni li se jsegwu aktar tard fil-kapitolu.