6.2 Три примери

Друштвено истраживање дигиталног доба укључиће ситуације у којима се разумни, добронамерни људи не слажу о етици.

Да би ствари биле конкретне, почећу са три примера студија дигиталне доби која су генерисала етичке контроверзе. Ову студију сам одабрао из два разлога. Прво, нема лаких одговора о било ком од њих. То јест, разумни, добронамерни људи се не слажу о томе да ли би се ове студије требале догодити и које промјене би могле да их побољшају. Друго, ове студије укључују многе принципе, оквире и области напетости који ће се касније пратити у поглављу.