6.2 Üç örnek

Dijital çağ sosyal araştırma, mantıklı ve iyi niyetli insanların etik konusuna katılmayacağı durumları içerecektir.

İşleri somut tutabilmek için etik tartışmalara neden olan üç dijital çağ çalışması örneği ile başlayacağım. Bu özel çalışmaları iki sebepten dolayı seçtim. İlk olarak, bunlardan herhangi biri için kolay cevap yoktur. Yani, mantıklı, iyi niyetli insanlar, bu çalışmaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve hangi değişimlerin onları geliştirip geliştiremeyeceği konusunda hemfikir değildir. İkincisi, bu çalışmalar bölümün ilerleyen bölümlerinde takip edecek olan ilke, çerçeve ve gerilim alanlarını içermektedir.