6.2 Tři příklady

Sociální výzkum v digitálním věku bude zahrnovat situace, kdy rozumní a dobře rozumní lidé nebudou souhlasit s etikou.

Chcete-li, aby věci byly konkrétní, začnu s třemi příklady studií digitálního věku, které vedly k etickému rozporu. Vybral jsem tyto konkrétní studie ze dvou důvodů. Nejprve neexistují žádné jednoduché odpovědi o žádné z nich. To znamená, že rozumní, dobře smysluplní lidé nesouhlasí s tím, zda se tyto studie měly stát a jaké změny by mohly zlepšit. Za druhé, tyto studie obsahují mnoho principů, rámců a oblastí napětí, které budou následovat v této kapitole.