6.2 Tre exempel

Digital ålder social forskning kommer att innebära situationer där rimliga, välmenande människor kommer att vara oense om etik.

För att hålla sakerna konkreta börjar jag med tre exempel på digital-åldersstudier som har genererat etisk kontrovers. Jag har valt dessa studier av två skäl. För det första finns det inga enkla svar om någon av dem. Det är rimligt, välmenande människor är oense om dessa studier borde ha hänt och vilka förändringar som kan förbättra dem. För det andra innehåller dessa studier många av de principer, ramar och spänningsområden som kommer att följa senare i kapitlet.