6.2 Three halimbawa

Ang pagsasaliksik sa panlipunan sa edad na may edad ay may mga sitwasyon kung saan ang makatuwiran, mahusay na ibig sabihin ng mga tao ay hindi sumasang-ayon tungkol sa etika.

Upang mapanatili ang mga bagay na kongkreto, sisimulan ko ang tatlong halimbawa ng mga pag-aaral ng digital na edad na nakabuo ng etikal na kontrobersiya. Pinili ko ang mga partikular na pag-aaral para sa dalawang dahilan. Una, walang madaling sagot tungkol sa alinman sa mga ito. Iyon ay, makatuwiran, mahusay ang ibig sabihin ng mga tao na hindi sumasang-ayon kung ang mga pag-aaral na ito ay dapat nangyari at kung ano ang maaaring baguhin ng mga ito. Pangalawa, ang mga pag-aaral na ito ay naglalaman ng maraming mga prinsipyo, frameworks, at mga lugar ng pag-igting na susunod sa kabanata.