6.2 Peb piv txwv

Cov kev tshawb fawb digital uas muaj hnub nyoog yuav koom nrog cov xwm txheej uas tsim nyog, cov ntsiab lus zoo uas tib neeg yuav tsis pom zoo txog kev ncaj ncees.

Yuav ua kom tej yam yooj yim to taub, kuv mam li pib nrog peb cov qauv ntawm cov kev tshawb fawb muaj hnub nyoog uas tau tsim teeb meem ntawm kev ncaj ncees. Kuv tau xaiv cov kev tshawb fawb no rau ob qho laj thawj. Ua ntej, tsis muaj cov lus teb yooj yim hais txog ib tus twg. Qhov ntawd yog, cov neeg tsim nyog, lub ntsiab lus ntawm cov neeg tsis pom zoo hais txog tias cov kev tshawb fawb no yuav tsum muaj tshwm sim thiab qhov hloov dab tsi yuav ua rau lawv zoo dua. Qhov thib ob, cov kev tshawb fawb no qhia txog ntau lub ntsiab cai, cov qauv, thiab cov cheeb tsam ntawm kev nruj uas yuav ua raws li tom qab hauv tshooj.