6.2 Tre shembuj

Hulumtimi shoqëror në moshën digjitale do të përfshijë situata ku njerëzit e arsyeshëm dhe me mirëkuptim nuk do të pajtohen me etikën.

Për të mbajtur gjërat konkrete, do të filloj me tre shembuj të studimeve të moshës digjitale që kanë gjeneruar polemika etike. Unë kam zgjedhur këto studime të veçanta për dy arsye. Së pari, nuk ka përgjigje të lehta për asnjë prej tyre. Kjo është, njerëzit e arsyeshëm, me dashamirësi, nuk janë dakord nëse këto studime duhet të kenë ndodhur dhe cilat ndryshime mund t'i përmirësojnë ato. Së dyti, këto studime përfshijnë shumë nga parimet, kornizat dhe fushat e tensionit që do të pasojnë më vonë në kapitull.