6.2 שלוש דוגמאות

מחקר חברתי של גיל דיגיטלי יכלול מצבים שבהם אנשים סבירים, בעלי כוונות טובות, לא יסכימו על אתיקה.

כדי לשמור על דברים קונקרטיים, אני אתחיל עם שלוש דוגמאות של מחקרים בעידן הדיגיטלי שיצרו מחלוקת אתית. בחרתי את המחקרים האלה משתי סיבות. ראשית, אין תשובות קלות על כל אחד מהם. כלומר, אנשים סבירים, בעלי כוונות טובות, חולקים על השאלה אם המחקרים הללו היו אמורים להתרחש ומה השינויים עשויים לשפר אותם. שנית, מחקרים אלה מגלמים רבים מן העקרונות, המסגרות ותחומי המתיחות הבאים בהמשך הפרק.