6.2 Three nümunələri

Rəqəmsal-yaşlı sosial tədqiqatlar ağlabatan, yaxşı mənalı insanlar etika ilə razılaşmayacaq vəziyyətləri əhatə edəcəkdir.

Konkret məsələləri saxlamaq üçün mən etik mübahisələr yaradan rəqəmsal yaşa dair üç nümunədən başlayacağam. Mən bu işi iki səbəbdən seçdim. Birincisi, onlardan heç biri haqqında heç bir asan cavab yoxdur. Yəni, ağlabatan, yaxşı mənalı insanlar bu tədqiqatlar baş vermiş olub olmadığı və hansı dəyişikliklərin onları yaxşılaşdıra biləcəyi ilə razılaşmırlar. İkincisi, bu işlər fəsildə daha sonra izləyəcək bir çox prinsip, çərçivə və gərginlik sahələrini əks etdirir.