6.2 სამი მაგალითები

ციფრული ასაკობრივი სოციალური კვლევა მოიცავს სიტუაციებს, სადაც გონივრული, კეთილგანწყობილი ხალხი ეთიკის შესახებ არ ეთანხმება.

იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ რამე კონკრეტული, დავიწყებ ციფრულ ასაკობრივ კვლევებთან დაკავშირებული სამი მაგალითით, რომლებიც წარმოიშვა ეთიკური დაპირისპირება. მე ამ კონკრეტული კვლევების შერჩევა ორი მიზეზის გამო. პირველ რიგში, არც ერთი მათგანი არ არის ადვილი პასუხი. ეს არის გონივრული, კეთილგანწყობილი ადამიანები არ ეთანხმებიან თუ არა ეს კვლევები და რა ცვლილებები შეიძლება გაუმჯობესდეს მათზე. მეორე, ეს კვლევები მოიცავს იმ პრინციპებს, ჩარჩოებსა და დაძაბულობის სფეროებს, რომლებიც მოგვიანებით მოჰყვება თავი.