6.2 Kolme esimerkkiä

Digitaalisen ikäisen sosiaalisen tutkimuksen kohteena ovat tilanteet, joissa kohtuulliset, hyvin tarkoitetut ihmiset eivät ole eri mieltä etiikasta.

Jotta asiat olisivat konkreettisia, aloitan kolmella esimerkillä digitaalisen ikäluokituksen, jotka ovat aiheuttaneet eettisiä kiistoja. Olen valinnut nämä erityiset tutkimukset kahdesta syystä. Ensinnäkin mikään niistä ei ole helppoa vastausta. Toisin sanoen kohtuulliset, hyvin tarkoitetut ihmiset ovat eri mieltä siitä, olisivatko nämä tutkimukset olleet tapahtuneet ja mitä muutoksia ne voisivat parantaa. Toiseksi nämä tutkimukset sisältävät monia periaatteita, kehyksiä ja jännityksen alueita, jotka tulevat seuraamaan myöhemmin luvussa.