6.2 Tri primjera

Društveno istraživanje digitalnog doba uključiće situacije u kojima se razumni, dobronamerni ljudi ne slažu o etici.

Da bi stvari bile konkretne, započiću sa tri primera studija o digitalnoj dobi koja su generisala etičke kontroverze. Odabrao sam ove studije iz dva razloga. Prvo, nema lakih odgovora o bilo kom od njih. To jest, razumni, dobronamerni ljudi se ne slažu o tome da li bi se ove studije trebale dogoditi i koje promjene bi mogle da ih poboljšaju. Drugo, ove studije uključuju mnoge principe, okvire i oblasti napetosti koji će se kasnije pratiti u poglavlju.