6.2 Երեք օրինակները

Թվային տարիքային սոցիալական հետազոտությունները ներառում են իրավիճակներ, որտեղ ողջամիտ, լավ իմաստով մարդիկ կհամաձայնեն էթիկայի մասին:

Բանավորապես կոնկրետ պահելու համար ես կսկսեմ թվային տարիքի երեք օրինակով, որոնք առաջացրել են էթիկական հակասություն: Ես ընտրեցի այս հատուկ ուսումնասիրությունները երկու պատճառներով: Նախ, դրանցից ոչ մեկը հեշտ պատասխաններ չկան: Այսինքն, ողջամիտ, լավ իմաստով մարդիկ համաձայն չեն, թե արդյոք այդ ուսումնասիրությունները պետք է տեղի ունենան, եւ ինչ փոփոխություններ կարող են դրանք բարելավել: Երկրորդ, այս ուսումնասիրությունները ներառում են շատ սկզբունքներ, շրջանակներ եւ լարվածության ոլորտներ, որոնք հետագայում կհրավիրվեն գլխում: