6.2 Drie voorbeelden

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek op digitale leeftijd zal situaties met zich meebrengen waarin redelijke, welwillende mensen het oneens zullen zijn met ethiek.

Om de zaken concreet te houden, zal ik beginnen met drie voorbeelden van digitale-leeftijdsstudies die ethische controverses hebben gegenereerd. Ik heb deze specifieke onderzoeken om twee redenen geselecteerd. Ten eerste zijn er geen gemakkelijke antwoorden over een van hen. Dat wil zeggen, redelijke, goedbedoelende mensen zijn het oneens over de vraag of deze onderzoeken hadden moeten plaatsvinden en welke veranderingen hen zouden kunnen verbeteren. Ten tweede belichamen deze studies veel van de principes, kaders en spanningsgebieden die later in het hoofdstuk zullen volgen.