6.2 Tri príklady

Sociálny výskum v digitálnom veku bude zahŕňať situácie, keď rozumní ľudia s rozumným úmyslom budú mať nesúhlas s etikou.

Ak chcete, aby veci boli konkrétne, začnem s tromi príkladmi štúdií digitálneho veku, ktoré vytvorili etickú diskusiu. Vybral som tieto konkrétne štúdie z dvoch dôvodov. Po prvé, nie sú žiadne ľahké odpovede na žiadnu z nich. To znamená, že rozumní a dobre rozumní ľudia nesúhlasia s tým, či by sa tieto štúdie mali uskutočniť a aké zmeny by ich mohli zlepšiť. Po druhé, tieto štúdie obsahujú mnoho zásad, rámcov a oblastí napätia, ktoré budú nasledovať neskôr v tejto kapitole.