6.2 Ba ví dụ

Nghiên cứu xã hội thời đại kỹ thuật số sẽ bao gồm các tình huống mà những người hợp lý, có ý nghĩa tốt sẽ không đồng ý về đạo đức.

Để giữ cho mọi thứ cụ thể, tôi sẽ bắt đầu với ba ví dụ về các nghiên cứu độ tuổi kỹ thuật số đã tạo ra tranh cãi đạo đức. Tôi đã chọn những nghiên cứu cụ thể này vì hai lý do. Đầu tiên, không có câu trả lời dễ dàng nào về bất kỳ câu hỏi nào trong số đó. Đó là, hợp lý, cũng có nghĩa là mọi người không đồng ý về việc liệu những nghiên cứu này nên đã xảy ra và những thay đổi có thể cải thiện chúng. Thứ hai, các nghiên cứu này thể hiện nhiều nguyên tắc, khuôn khổ và các lĩnh vực căng thẳng sẽ tuân theo sau trong chương này.