6.2 Tres exemplos

A investigación social en idade dixital implicará situacións en que as persoas razoables e ben sensibles discreparán sobre a ética.

Para manter as cousas en concreto, comezarás con tres exemplos de estudos de idade dixital que xeraron controversia ética. Seleccionei estes estudos particulares por dous motivos. En primeiro lugar, non hai respostas fáciles sobre calquera deles. É dicir, as persoas razoables e ben sensibles están en desacordo sobre se estes estudos deberían ter ocorrido e cales cambios poden melloralos. En segundo lugar, estes estudos incorporan moitos dos principios, marcos e áreas de tensión que seguirán máis tarde no capítulo.