6.2 Τρία παραδείγματα

Η κοινωνική έρευνα ψηφιακής ηλικίας θα περιλαμβάνει καταστάσεις όπου λογικοί, καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα διαφωνούν για την ηθική.

Για να διατηρήσω τα πράγματα συγκεκριμένα, θα ξεκινήσω με τρία παραδείγματα σπουδών ψηφιακής ηλικίας που έχουν προκαλέσει ηθική διαμάχη. Έχω επιλέξει αυτές τις συγκεκριμένες μελέτες για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις για κανένα από αυτά. Δηλαδή, οι λογικοί, καλοπροαίρετοι άνθρωποι διαφωνούν για το κατά πόσο αυτές οι μελέτες θα έπρεπε να έχουν συμβεί και ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να τις βελτιώσουν. Δεύτερον, αυτές οι μελέτες ενσωματώνουν πολλές από τις αρχές, τα πλαίσια και τις περιοχές έντασης που θα ακολουθήσουν αργότερα στο κεφάλαιο.