6.2 మూడు ఉదాహరణలు

డిజిటల్-వయస్సు సామాజిక పరిశోధనలో సహేతుకమైన, బాగా అర్థం చేసుకున్న ప్రజలు నైతికత గురించి విభేదిస్తారు.

విషయాలు కాంక్రీటు ఉంచడానికి, నేను నైతిక వివాదం సృష్టించిన డిజిటల్ వయస్సు అధ్యయనాలు మూడు ఉదాహరణలు ప్రారంభం చేస్తాము. నేను ఈ ప్రత్యేక అధ్యయనాలను రెండు కారణాల కోసం ఎంచుకున్నాను. మొదట, వాటిలో ఏవైనా తేలికైన సమాధానాలు లేవు. అంటే, ఈ అధ్యయనాలు జరిగిందా మరియు వాటిని ఎలా మెరుగుపర్చుకోవచ్చో అనే దానిపై సహేతుకమైన, బాగా అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తులు అసమ్మతి చెందారు. రెండవది, ఈ అధ్యయనంలో చాలా అధ్యాయాలు, చట్రాలు మరియు ఉద్రిక్తత యొక్క విభాగాలు తరువాత భాగంలో అనుసరించబడతాయి.