6.2 Tulo ka mga ehemplo

Ang panukiduki sa sosyedad sa digital nga edad maglakip sa mga sitwasyon diin ang makatarunganon, maayo nga mga tawo ang dili magkauyon mahitungod sa pamatasan.

Aron mahuptan ang mga butang nga kongkreto, magsugod ko sa tulo ka mga pananglitan sa mga pagtuon sa digital age nga nakapatunghag ethical nga kontrobersiya. Gipili nako kining mga pagtuon alang sa duha ka hinungdan. Una, walay sayon ​​nga mga tubag mahitungod sa bisan kinsa niini. Kana, makatarunganon, maayo ang buot nga mga tawo nga wala magkauyon kon kini ba nga mga pagtuon unta mahitabo ug unsa nga mga kausaban ang makapauswag kanila. Ikaduha, kini nga mga pagtuon naglangkob sa daghan nga mga prinsipyo, mga gambalay, ug mga dapit sa tensyon nga mosunod sa ulahing kapitulo.