6.2 гурван жишээ

Дижитал насны нийгмийн судалгаа нь үндэслэлтэй, сайн утгатай хүмүүс ёс зүйн талаар санал нийлэхгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Бетоныг хадгалахын тулд би ёс зүйн маргаан үүсгэж байсан дижитал насны судалгааны гурван жишээг эхэлнэ. Би эдгээр судалгааг хоёр шалтгаанаар сонгож авсан. Нэгдүгээрт, тэдгээрийн аль ч талаар амархан хариулт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл, сайн судлаачид эдгээр судалгаанууд ямар байх ёстой, ямар өөрчлөлтүүд гарч болох талаар санал нийлэхгүй байна. Хоёрдугаарт, эдгээр судалгаанууд хожим бүлэгт багтах сахилга бат, зарчмууд, маргаантай асуудлууд багтдаг.