4.7 Përfundim

Mosha dixhitale ofron shkencëtarëve aftësinë për të drejtuar eksperimente që nuk ishin mundur më parë. Jo vetëm që mund të studiuesit drejtuar eksperimente masive, ato gjithashtu mund të përfitojnë nga të natyrës specifike të eksperimenteve dixhitale për të përmirësuar vlefshmërinë, vlerësojnë heterogjenitetin e efekteve të trajtimit, dhe të izoluar mekanizmave. Këto eksperimente mund të bëhet në mjedise tërësisht dixhital, ose duke përdorur pajisjet dixhitale në botën fizike.

Siç ka treguar kapitulli, këto eksperimente mund të bëhen në partneritet me kompani të fuqishme, ose ato mund të bëhen tërësisht nga kërkuesi; ju nuk keni nevojë të punoni në një kompani të madhe të teknologjisë për të drejtuar një eksperiment dixhital. Nëse e dizajnoni eksperimentin tuaj, mund ta zhvendosni koston tuaj të ndryshueshme në zero dhe mund të përdorni të tre R's-replace, refine dhe reduktoni - për të ndërtuar etikën në dizajnin tuaj. Fuqia në rritje e kërkuesve për të ndërhyrë në jetën e miliona njerëzve do të thotë që ne duhet të kemi një rritje korresponduese në vëmendjen tonë ndaj dizajnit kërkimor etik. Me fuqi të madhe vjen përgjegjësi e madhe.