6.4.3 Drejtësisë

Drejtësia është për të siguruar që rreziqet dhe përfitimet e hulumtimit janë të shpërndara në mënyrë të drejtë.

Raporti i Belmont argumenton se parimi i Drejtësisë adreson shpërndarjen e barrës dhe përfitimeve të hulumtimit. Kjo është, nuk duhet të jetë rasti që një grup në shoqëri i bartë shpenzimet e kërkimit, ndërsa një grup tjetër përfiton. Për shembull, në shekullin e nëntëmbëdhjetë dhe në fillim të shekullit të njëzetë, ngarkesat për të shërbyer si subjekte hulumtuese në sprovat mjekësore u rrënjosën kryesisht tek të varfrit, ndërsa përfitimet nga përmirësimi i kujdesit mjekësor shkonin kryesisht tek të pasurit.

Në praktikë, parimi i Drejtësisë fillimisht u interpretua për të nënkuptuar që njerëzit e pambrojtur duhet të mbrohen nga kërkuesit. Me fjalë të tjera, hulumtuesit nuk duhet të lejohen të qëllojnë qëllimisht te të pafuqishmit. Është një model shqetësues që në të kaluarën një numër i madh i studimeve etike problematike përfshinin pjesëmarrës ekstremisht të prekshëm, përfshirë qytetarët e dobët të arsimuar dhe të çliruar (Jones 1993) ; të burgosurit (Spitz 2005) ; fëmijët e institucionalizuar me paaftësi mendore (Robinson and Unruh 2008) ; dhe pacientë të vjetër dhe të sëmurë me spital (Arras 2008) .

Rreth vitit 1990, megjithatë, pikëpamjet e Drejtësisë filluan të lëkunden nga mbrojtjaqasje (Mastroianni and Kahn 2001) . Për shembull, aktivistët argumentuan se fëmijët, gratë dhe pakicat etnike duhet të përfshiheshin në mënyrë eksplicite në provat klinike në mënyrë që këto grupe të përfitonin nga njohuritë e fituara nga këto sprova (Epstein 2009) .

Përveç pyetjeve në lidhje me mbrojtjen dhe qasjen, parimi i Drejtësisë shpesh interpretohet për të ngritur pyetje rreth kompensimit të duhur për pjesëmarrësit - pyetje që janë subjekt i debatit intensiv në etikën mjekësore (Dickert and Grady 2008) .

Zbatimi i parimit të Drejtësisë në tre shembujt tanë ofron një mënyrë tjetër për t'i parë ato. Në asnjë nga studimet, pjesëmarrësit nuk kompensuan financiarisht. Encore ngre pyetjet më komplekse në lidhje me parimin e Drejtësisë. Ndërsa parimi i Bamirësisë mund të sugjerojë përjashtimin e pjesëmarrësve nga vendet me qeveri represive, parimi i Drejtësisë mund të argumentojë për lejimin e këtyre njerëzve për të marrë pjesë dhe për të përfituar nga matjet e sakta të censurës së Internetit. Rasti i shijeve, lidhjeve dhe kohës gjithashtu ngre pyetje sepse një grup studentësh mbante barrën e kërkimit dhe vetëm një shoqëri në tërësi përfitonte. Së fundmi, në Përfaqësuesin Emocional, pjesëmarrësit që mbanin barrën e hulumtimit ishin një mostër e rastësishme nga popullsia që ka më shumë gjasa të përfitojë nga rezultatet (domethënë përdoruesit e Facebook). Në këtë kuptim, dizajni i ngjitjes emocionale u përputh mirë me parimin e drejtësisë.