7.3 Kthehu në fillim

E ardhmja e hulumtimeve sociale do të jetë një kombinim i shkencave shoqërore dhe shkencës e të dhënave.

Në fund të udhëtimit tonë, le të kthehemi në studimin e përshkruar në faqen e parë të kapitullit të parë të këtij libri. Joshua Blumenstock, Gabriel Cadamuro dhe Robert On (2015) kombinuan të dhëna të hollësishme telefonike nga rreth 1.5 milion njerëz me të dhënat e sondazhit nga rreth 1,000 njerëz për të vlerësuar shpërndarjen gjeografike të pasurisë në Ruandë. Vlerësimet e tyre ishin të ngjashme me ato të Anketës Demografike dhe Shëndetësore, standardin e artë të sondazheve në vendet në zhvillim, por metoda e tyre ishte rreth 10 herë më e shpejtë dhe 50 herë më e lirë. Këto vlerësime dramatike më të shpejta dhe më të lira nuk janë një qëllim në vetvete, ato janë një mjet për t'i dhënë fund, duke krijuar mundësi të reja për kërkuesit, qeveritë dhe kompanitë. Në fillim të librit, e përshkrova këtë studim si një dritare në të ardhmen e kërkimit shoqëror, dhe tani shpresoj që të shihni pse.