5.5 Projektimi tuaj

Pesë parime për hartimin e një projekti të bashkëpunimit masiv: motivimi i pjesëmarrësve, levizja e heterogjenitetit, përqendrimi i vëmendjes, mundësia e befasisë dhe etika.

Tani që mund të jeni të ngazëllyer për potencialin për bashkëpunim masiv për të zgjidhur problemin tuaj shkencor, do të doja të ju ofroj disa këshilla se si ta bëni atë në të vërtetë. Megjithëse bashkëpunimet masive mund të jenë më pak të njohura sesa teknikat e përshkruara në kapitujt e mëhershëm, siç janë sondazhet dhe eksperimentet, ato nuk janë më të natyrshme. Për shkak se teknologjitë që ju do të jeni në gjendje të shfrytëzoni po zhvillohen me shpejtësi, këshillat më të dobishme që unë mund të ofroj, shprehen në terma të parimeve të përgjithshme, në vend të instruksioneve hap pas hapi. Më konkretisht, ekzistojnë pesë parime të përgjithshme që unë mendoj se do t'ju ndihmojnë të hartoni një projekt bashkëpunimi masiv: motivoni pjesëmarrësit, lehtësoni heterogjenitetin, përqendroni vëmendjen, mundësoni surprizën dhe bëhuni etike.