2.4 Strategjitë e Kërkimit

Duke pasur parasysh këto 10 karakteristika të burimeve të mëdha të të dhënave dhe kufizimet e qenësishme të të dhënave të vëzhguara krejtësisht, shoh tri strategji kryesore për të mësuar nga burimet e mëdha të të dhënave: duke numëruar gjërat, duke parashikuar gjërat dhe duke përafruar eksperimentet. Do të përshkruaj secilën prej këtyre qasjeve - të cilat mund të quhen "strategji kërkimore" ose "receta kërkimore" - dhe unë do t'i ilustroj me shembuj. Këto strategji nuk janë as ekskluzive dhe as shteruese.