6.7 Këshilla praktike

Përveç parimeve të larta të njëjtit mendim etike, ka çështje praktike në etikën e hulumtimit.

Përveç parimeve etike dhe kornizave të përshkruara në këtë kapitull, do të doja gjithashtu të ofroja tri këshilla praktike bazuar në përvojën time personale që drejtoj, rishikoj dhe diskutoj hulumtimin shoqëror në epokën digjitale: IRB është një dysheme, jo një tavan ; vendosni veten në këpucët e të tjerëve ; dhe të mendojnë për etikën kërkimore si të vazhdueshme, jo të diskrete .