6.7.3 Mendoni etikës hulumtuese si të vazhdueshme, jo diskrete

Debat në lidhje me etikën e hulumtimit shoqëror në moshën dixhitale shpesh ndodh në aspektin binare; për shembull, ngjitje emocionale ishte ose etike, ose nuk ishte etike. Ky mendim binar polarizon diskutim, pengon përpjekjet për të zhvilluar normat e përbashkëta, nxit përtacinë intelektuale, dhe absolves hulumtuesit hulumtim të cilëve është emërtuar "etike" nga përgjegjësia e tyre për të vepruar më etike. Bisedat më produktive që unë kam parë që përfshijnë etikën e hulumtimit të lëvizur përtej kësaj menduarit binar në një nocion të vazhdueshme në lidhje me etikën e hulumtimit.

Një problem i madh praktik me një koncept binar të etikës kërkimore është se ai polarizon diskutimin. Thirrja e Infeksionit Emocional "joetik" e grumbullon së bashku me mizoritë e vërteta në një mënyrë që nuk është e dobishme. Përkundrazi, është më e dobishme dhe e përshtatshme të flasësh posaçërisht për aspektet e studimit që ju gjeni problematike. Largimi nga mendimi binar dhe polarizimi i gjuhës nuk është një thirrje për ne që të përdorim gjuhën e ngatërruar për të fshehur sjelljen joetike. Përkundrazi, një ide e vazhdueshme e etikës, mendoj, do të çojë në një gjuhë më të kujdesshme dhe të saktë. Për më tepër, një nocion i vazhdueshëm i etikës kërkimore sqaron se të gjithë, madje edhe studiuesit që bëjnë punë që tashmë konsiderohen "etike", duhet të përpiqen të krijojnë një ekuilibër më të mirë etik në punën e tyre.

Një përfitim përfundimtar i një lëvizjeje drejt mendimit të vazhdueshëm është se ai inkurajon përulësinë intelektuale, e cila është e përshtatshme përballë sfidave të vështira etike. Çështjet e etikës kërkimore në epokën dixhitale janë të vështira dhe asnjë person i vetëm nuk duhet të jetë tepër i sigurt në aftësinë e saj për të diagnostikuar rrjedhën e duhur të veprimit.