5.5.3 Vëmendja Focus

Duke pasur parasysh se keni gjetur një mënyrë për të motivuar pjesëmarrjen dhe jeni në gjendje të shfrytëzoni pjesëmarrësit me interesa dhe shkathtësi të gjera, sfida e ardhshme kryesore që keni si projektues është të përqendroni vëmendjen e pjesëmarrësve ku do të jetë më e vlefshme, një pikë zhvilluar gjerësisht në librin e Michael Nielsen Reinventing Discovery (2012) . Në projektet e llogaritjes njerëzore, të tilla si Galaxy Zoo, ku studiuesit kanë kontroll të qartë të detyrave, fokusi i vëmendjes është më i lehtë për të ruajtur. Për shembull, në Galaxy Zoo studiuesit mund të kishin treguar çdo galaktikë deri sa të kishte marrëveshje për formën e saj. Më tej, në grumbullimin e të dhënave të shpërndara, një sistem vlerësimi mund të përdoret gjithashtu për të fokusuar individët në ofrimin e inputeve më të dobishme, siç është bërë në PhotoCity.