1.1 Një njollë boje

Në verën e vitit 2009, telefonat celularë po binin nëpër të gjithë Ruandën. Përveç miliona thirrjeve nga familja, miqtë dhe bashkëpunëtorët e biznesit, rreth 1,000 ruandanë morën një telefonatë nga Joshua Blumenstock dhe kolegët e tij. Këta studiues po studiojnë pasuri dhe varfëri duke kryer një sondazh të një mostre të rastësishme të njerëzve nga një bazë të dhënash prej 1.5 milionë klientësh të ofruesit më të madh të telefonisë mobile të Ruandës. Blumenstock dhe kolegët kërkuan njerëz të përzgjedhur rastësisht nëse donin të merrnin pjesë në një sondazh, shpjeguan natyrën e hulumtimit të tyre dhe më pas bënin një seri pyetjesh rreth karakteristikave të tyre demografike, sociale dhe ekonomike.

Gjithçka që kam thënë deri tani e bën këtë tingull si një studim tradicional i shkencave shoqërore. Por ajo që vjen më pas nuk është tradicionale - të paktën jo ende. Përveç të dhënave të sondazhit, Blumenstock dhe kolegët gjithashtu kishin të dhënat e plotë të thirrjeve për të gjithë 1.5 milion njerëz. Duke kombinuar këto dy burime të të dhënave, ata përdorën të dhënat e sondazhit për të trajnuar një model të mësimit të makinës për të parashikuar pasurinë e një personi bazuar në të dhënat e tyre të thirrjeve. Më pas, ata përdorën këtë model për të vlerësuar pasurinë e të gjithë 1.5 milion klientëve në bazën e të dhënave. Ata gjithashtu vlerësuan vendet e banimit të të gjithë 1.5 milionë klientëve duke përdorur informacionin gjeografik të ngulitur në regjistrimet e thirrjeve. Duke vënë gjithë këtë së bashku - pasuria e vlerësuar dhe vendi i vlerësuar i banimit - ata ishin në gjendje të prodhonin harta me rezolucion të lartë të shpërndarjes gjeografike të pasurisë në Ruandë. Në veçanti, ata mund të prodhonin një pasuri të vlerësuar për secilën nga 2.148 qelizat e Ruandës, njësia më e vogël administrative në vend.

Për fat të keq, ishte e pamundur të verifikoje saktësinë e këtyre vlerësimeve, sepse askush nuk kishte prodhuar ndonjëherë vlerësime për zona të tilla të vogla gjeografike në Ruandë. Por kur Blumenstock dhe kolegët agreguan vlerësimet e tyre në 30 rrethe të Ruandës, ata gjetën se vlerësimet e tyre ishin shumë të ngjashme me vlerësimet nga Anketa Demografike dhe Shëndetësore, e cila konsiderohet gjerësisht si standard ari i anketave në vendet në zhvillim. Edhe pse këto dy metoda prodhuan vlerësime të ngjashme në këtë rast, qasja e Blumenstock dhe kolegëve ishte rreth 10 herë më e shpejtë dhe 50 herë më e lirë sesa Anketat Demografike dhe Shëndetësore tradicionale. Këto vlerësime në mënyrë dramatike më të shpejtë dhe më të ulët krijojnë mundësi të reja për hulumtuesit, qeveritë dhe kompanitë (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .

Ky studim është si një provë Rorschach inkblot: ajo që njerëzit e shohin varet nga sfondi i tyre. Shumë shkencëtarë të shoqërisë shohin një mjet të ri matës që mund të përdoret për të testuar teoritë rreth zhvillimit ekonomik. Shumë shkencëtarë të të dhënave shohin një problem cool të mësimit të makinës. Shumë njerëz të biznesit shohin një qasje të fuqishme për zhbllokimin e vlerës në të dhënat e mëdha që ata kanë mbledhur. Shumë avokatë të privatësisë shohin një kujtesë të frikshme që jetojmë në një kohë të vëzhgimit masiv. Dhe së fundmi, shumë krijues të politikave shohin një mënyrë që teknologjia e re mund të ndihmojë në krijimin e një bote më të mirë. Në fakt, ky studim është i të gjitha këto gjëra, dhe për shkak se ajo ka këtë përzierje të karakteristikave, e shoh atë si një dritare në të ardhmen e kërkimit shoqëror.