5.4 Mbledhja e të dhënave Shpërndarë

Bashkëpunimi Mass mund të ndihmojnë gjithashtu me mbledhjen e të dhënave, por kjo është e ndërlikuar për të siguruar cilësinë e të dhënave dhe qasje sistematike për marrjen e mostrave.

Përveç krijimit të projekteve njerëzore dhe projekteve të hapura, studiuesit mund të krijojnë gjithashtu projekte të shpërndarjes së të dhënave. Në fakt, shumica e shkencave shoqërore sasiore tashmë mbështetet në mbledhjen e të dhënave të shpërndara duke përdorur stafin e paguar. Për shembull, për të mbledhur të dhënat për Studimin e Përgjithshëm Social, një kompani punëson intervistuesit për të mbledhur informacion nga të anketuarit. Por, çka nëse ne mund të marrim vullnetarë disi si mbledhës të të dhënave?

Siç tregojnë shembujt më poshtë-nga ornitologjia dhe shkenca kompjuterike, grumbullimi i shpërndarjes së të dhënave mundëson hulumtuesit të mbledhin të dhëna më shpesh dhe në më shumë vende se sa ishin të mundshme më parë. Më tej, duke pasur parasysh protokollet e duhura, këto të dhëna mund të jenë mjaft të besueshme për t'u përdorur për kërkime shkencore. Në fakt, për disa pyetje kërkimore, mbledhja e të dhënave të shpërndara është më e mirë se çdo gjë që do të ishte realisht e mundur me mbledhësit e të dhënave me pagesë.