6.8 Conclusie

Sociaal onderzoek in het digitale tijdperk roept nieuwe ethische kwesties. Maar, deze problemen niet onoverkomelijk. Als wij, als gemeenschap, zich kunnen ontwikkelen gemeenschappelijke ethische normen en standaarden die beide worden ondersteund door onderzoekers en het publiek, dan kunnen we de mogelijkheden van het digitale tijdperk te benutten op een manier die verantwoordelijk is en goed voor de samenleving zijn. Dit hoofdstuk vertegenwoordigt mijn poging om ons te verplaatsen in die richting, en ik denk dat de sleutel zal zijn voor onderzoekers om op beginselen gebaseerde denken vast te stellen, terwijl het voortdurend om de juiste regels te volgen.

In termen van omvang, is dit hoofdstuk gericht op het perspectief van een individuele onderzoeker op zoek naar generalizable kennis. Als zodanig is het weglaat belangrijke vragen over verbeteringen in het systeem van ethische toezicht van het onderzoek; vragen over de regulering van het verzamelen en gebruiken van gegevens door bedrijven; en vragen over de massa surveillance door overheden. Deze andere vragen zijn uiteraard ingewikkeld en moeilijk, maar ik hoop dat sommige van de ideeën van onderzoeksethiek nuttig in andere contexten zijn.